Порядок укладення договору оренди земельної ділянки


Порядок укладення договору оренди земельної ділянки містить досягнення згоди між орендодавцем і орендарем за всіма істотними та іншими умовами оформлення договору та його реєстрацію.

Певні особливості має порядок укладення договору оренди земельної ділянки зі складу земель державної чи комунальної власності. Відповідно до ст. 124 Земельного Кодексу України та ст. 16 Закону України "Про оренду землі" цей порядок має такі етапи:

...читати далі

1 крок: Звернення зацікавленої особи із заявою про надання в оренду земельної ділянки


     Звернення зацікавленої особи із заявою (клопотанням) про надання в оренду земельної ділянки до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. У заяві має бути зазначено розмір, місце розташування та мета використання земельної ділянки. У заяві про надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обгрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації;


2 крок: Розгляд заяви


     Розгляд заяви (клопотання) у порядку, передбаченому ЗК України. Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, набуття права на оренду земельних ділянок під об'єкти соціального призначення, будівництво соціального і доступного житла, використання земельних ділянок для розробки корисних копалин та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій), використання релігійними організаціями (під культовими будівлями), які легалізовані в Україні. При цьому не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени - під творчі майстерні);


3 крок: прийняття рішення органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування


     Прийняття рішення органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки в оренду чи про відмову у такій передачі;


4 крок: Розробка проекту відведення земельної ділянки в оренду


     Після отримання позитивного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки із земель запасу або із зміною її цільового призначення розробляється проект відведення земельної ділянки у порядку, визначеному ЗК. Надання земельної ділянки в оренду без зміни її цільового призначення, межі якої визначені в натурі (на місцевості), здійснюється без розроблення проекту її відведення. Оскільки процедура розробки та погодження проекту відведення земельної ділянки тривала в часі та витратна, з метою гарантування інтересів сторін в літературі пропонується укладати попередні договори, де були б врегульовані всі питання, які стосуються витрат, що необхідно понести до моменту укладення договору;


 5 крок:  Укладення договору оренди земельної ділянки


     Укладення договору оренди земельної ділянки, в якому обумовлюють істотні та інші умови оренди землі, його нотаріальне посвідчення (за бажанням однієї зі сторін) та державна реєстрація. У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону.

     Водночас чинне законодавство передбачає випадки обов'язкового набуття (переходу) права оренди земельної ділянки, що потребує укладення відповідного договору оренди. Так, згідно зі ст. 796 ЦК України одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (її окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вона розташована, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для мети найму. У ст. 1225 ЦК України зазначено, що до спадкоємців жилого будинку, інших будівель та споруд переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені. Статтею 120 ЗК України передбачено, що у разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких вона належала попередньому власнику. При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда. Відповідно до ст. 7 Закону України "Про оренду землі" право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі якщо це не суперечить вимогам ЗК України та Закону "Про оренду землі". У разі засудження фізичної особи- орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням .суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам ЗК України та Закону "Про оренду землі". Необхідно також врахувати, що відповідно до ст. 8і Закону України "Про оренду землі" право на оренду земельної ділянки державної та комунальної власності не може бути продане або іншим чином відчужене її орендарем іншим особам.

     Відповідно до ст. 17 Закону України "Про оренду землі" об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

 

Для того що б замовити послугу по оформленню договору оренди землі "під ключ" у нас, зателефонуйте за номером 047 443 0548.

Публічна кадастрова карта України


Відповідно до ст. 36 Закону України «Про державний земельний кадастр» держава забезпечила доступ до основних даних державного земельного кадастру. В публічній кадастровій карті можна знайти інформацію про кадастровий номер земельної ділянки, її межі, площу, форму власності, цільове призначення, згідно із класифікатором.

Публічна кадастрова карта України

...читати далі

Пошук за кадастровим номером


Пошук земельної ділянки можна робити за кадастровим номером або за місцезнаходженням земельної ділянки. Для того, щоб знайти земельну ділянку за кадастровим номером, необхідно ввести цифри розділеного двокрапками 19-значного номера земельної ділянки в горизонтальну форму для пошуку. Форма для пошуку розміщена горизонтально в верхній частині веб-сторінки. Вводити двокрапки між цифрами не потрібно. Пошукова система ставить їх самостійно.

Для прикладу, кадастровий номер земельної ділянки виглядає так: 7124385600:01:001:0256. Його можна знайти, серед іншого на обороті державного акту про право власності на земельну ділянку, над планом земельної ділянки.

Якщо Ваш державний акт рожевого кольору, виданий до 2004 р. та не містить кадастрового номеру, то в цьому випадку необхідно буде провести роботу з присвоєння кадастрового номеру. Підставою для присвоєння кадастрового номеру в такому випадку є розроблена технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості.


Пошук за місцезнаходженням земельної ділянки


Щоб знайти земельну ділянку за місцезнаходженням необхідно вибрати у випадаючому списку з лівої сторони веб-сторінки область, потім нижче район, потім нижче місто (селище, село).

Якщо ви не знайшли своєї ділянки ані за кадастровим номером, ані за місцезнаходженням, то це означає, що вона не внесена до державного земельного кадастру. Наразі внесенням даних щодо земельної ділянки до державного земельного кадастру займається управління Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки. Підставою для внесення земельної ділянки до кадастру є, зокрема розроблена землевпорядною організацією технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), якщо є розбіжності, пов’язані невідповідністю фактичних розмірів, площі, конфігурації ділянки, з даними, що зазначені в державному акті.

За результатом внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру, управління Держгеокадастру повинне видати витяг з земельного кадастру.

Корисно знати, що існує також можливість отримання інформації щодо власника/користувача будь-якої земельної ділянки в режимі онлайн. Для того, щоб дізнатись відомості про власника/користувача земельної ділянки, необхідно знайти земельну ділянку в публічній кадастровій карті за кадастровим номером або місцезнаходженням та пройти коротку процедуру ідентифікації.

 

Реєстрація права на земельну ділянку

Реєстрація права на земельну ділянку в держреєстрі речових прав на нерухоме майно.


Зареєструвати власність чи інші права (оренду, сервітут, суперфіцій, емфітевзис і т.і.) на землю можна через місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для держреєстрації речових прав на нерухоме майно, або у нотаріуса. Саме після реєстрації в держреєстрі речових прав на нерухоме майно, виникає, змінюється чи припиняється відповідне право...

...читати далі

Для інформації. Правила реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі на земельну ділянку, визначені, зокрема Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 553, яка набрала чинності з 06.09.2016 р.

Так,  до 2013 р. право власності на землю підтверджувалось державним актом про право власності на земельну ділянку, який можна було отримати в місцевому органі Держкомзему.

Сьогодні ж, після включення даних про земельну ділянку до державного земельного кадастру та отримання в місцевому управлінні Держгеокадастру витягу з ДЗК, необхідно звернутись до місцевого ЦНАПу чи нотаріуса для реєстрації вашого права на земельну ділянку. В ЦНАПі можна зареєструвати право власності, оренди, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, обтяження на нерухоме майно тощо. Найпоширенішим випадком звичайно є саме реєстрація права власності на земельну ділянку, покроковий порядок зі зразками документів якої ми і розглянемо нижче.


Покроковий порядок реєстрації права на земельну ділянку


1. Спочатку необхідно визначитись зі зручним для Вас центром надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріусом, до яких можна звернутись щодо реєстрації. Адреси місцевих ЦНАПів, яким слід подавати документи для реєстрації права власності на земельну ділянку можна знайти, зокрема в інтернеті. В ЦНАПі ви оплачуєте виключно адміністративний збір, проте там можуть бути черги. У нотаріуса навпаки – дорожче (адмінзбір + послуги нотаріуса), але все зручно і без черг.

2. Далі необхідно підготувати пакет документів для подачі до місцевого ЦНАПу чи нотаріуса, який включатиме:

  • витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК);
  • копію та оригінал паспорту заявника;
  • копію та оригінал ідентифікаційного номеру;
  • підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 2017 р. - це 160 грн.);
  • документ - підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу (дарування, міни і т.і.), рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо);
  • довіреність, якщо документи подаються представником (нотаріально засвідчена, якщо від фізичної особи);
  • оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.

Заява про реєстрацію права друкується держреєстратором або нотаріусом та підписується заявником на місці.

Важливо також те, що витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК) не має потреби подавати у випадку, коли документи, які є підставою виникнення, переходу чи припинення права власності або інших прав, містять в собі інформацію про кадастровий номер.

З деякими випадками присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці можна ознайомитись в розділі технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки.

3. Загальний строк розгляду поданих державному реєстратору документів складає 5 робочих днів (не календарних!). Зі спливом вказаного строку, за бажанням, можна буде отримати від державного реєстратора витяг з реєстру. Порядок передбачає, що рішення держреєстратора розміщується на сайті Мінюсту та має таку ж юридичну силу, як і паперове підтвердження реєстрації права.

Слід також зазначити, що Закон надає можливість скоротити п'ятиденний строк до 2 днів, 24х та 2х годин, проте збір за реєстрацію права в таких випадках буде значно більшим.

Після реєстрації свого права в Державному реєстрі речових прав, ви станете повноправним власником земельної ділянки та в подальшому зможете розпорядитись нею за власним розсудом (в тому числі, продати, подарувати, обміняти, тощо).

Нагадаємо, що до 2016 р., за результатами реєстрації права можливо було отримати один з таких документів:

  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
  • свідоцтво з Державного реєстру прав (тільки для новосформованих земельних ділянок, які надавались на підставі рішення місцевої ради/розпорядження держадміністрації/наказу обласного управління Держгеокадастру або заяви власника, в разі зміни цільового призначення чи поділу земельної ділянки).

Зараз можна отримати тільки витяг про проведену державну реєстрацію прав. Крім того, ви маєте можливість отримати інформацію про будь-який об'єкт нерухомості в формі інформаційної довідки самостійно через Кабінет електронних сервісів Мінюсту.