Кадастрова зйомка земельної ділянки

Кадастрова зйомка полягає у визначені щодо земельної ділянки координат, точок поворотних кутів, обмежень, меж сусідніх земельних ділянок та інших даних. Дані кадастрової зйомки є однією з основ для складання кадастрового плану земельної ділянки під час розробки будь-якого виду землевпорядної документації, будь-то проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміна цільового призначення землі, проект сівозміни чи технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки.

Виконання кадастрової зйомки здійснюється сертифікованим інженером-геодезистом з використанням спеціальних приладів (тахеометра, RTK GNSS-системи (GPS)). Дані кадастрової зйомки мають бути обов'язково прив'язані до пунктів Державної геодезичної мережі України. В ході кадастрової зйомки вимірювальний прилад зберігає дані, які в подальшому використовуються землевпорядником під час розробки землевпорядної документації.

Для того що б замовити кадастрову зйомку у нас, зателефонуйте за номером 047 443 0548.

Встановлення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) 

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевість)

Винос меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) фактично означає фіксацію точок поворотних кутів ділянки на місцевості. Під час виносу меж, інженер-геодезист закріплює на земельній ділянці межові знаки встановленого зразка...

...читати далі

Межовий знак - це спеціальний знак, зразок якого затверджується уповноваженим органом державної влади у визначеному законодавством порядку та який фіксує місцезнаходження точок поворотних кутів меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Нормативно процедура виносу меж земельної ділянки регулюється Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, яка затверджена Наказом № 376 від 18.05.2010 р. Державного комітету України із земельних ресурсів.

На практиці інженер-геодезист закріплює поворотні точки підручними матеріалами власника/користувача земельної ділянки. Три види межових знаків, що передбачені вищевказаною Інструкцією на практиці не популярні, оскільки часто невиправдано підвищують вартість самої процедури виносу меж земельної ділянки.

Винос меж земельної ділянки проводиться вже після кадастрової зйомки, складання проекту землеустрою чи технічної документації на земельну ділянку та після реєстрації земельної ділянки в державному земельному кадастрі. Для виносу меж необхідно, що б земельна ділянка вже була зареєстрована в кадастрі, оскільки сама процедура закріплення меж за своєю суттю є перенесенням координат поворотних точок ділянки з кадастру на місцевість за допомогою спеціального обладнання.

Загальні випадки в яких виникає необхідність щодо виносу меж земельної ділянки в натуру:

  • втрата чи пошкодження раніше встановлених межових знаків;
  • проведення будівельних робіт на земельній ділянці (в т.ч. при встановлені огорожі земельної ділянки);
  • під час вирішення межових спорів з власниками сусідніх земельних ділянок;
  • буріння свердловин;
  • придбання земельної ділянки новим власником;
  • в інших випадках.

Порядок виконання робіт по встановленню меж земельної ділянки


Після отримання вихідної інформації щодо земельної ділянки, інженер-геодезист виїжджає на адресу земельної ділянки та здійснює за допомогою спеціального обладнання (електронний тахеометр, RTK GPS приймач) та наявних координат ділянки визначення точок поворотних кутів.

Визначені поворотні точки фіксуються межовими знаками не рідше ніж через 200 метрів. При цьому відстань між межовими знаками не може бути меншою 1 (одного) метру. За клопотанням власника, межові знаки можуть не встановлюватись в тих місцях, де межі земельної ділянки співпадають з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (струмками, каналами, річками, шляхами, лісосмугами, шляховими спорудами, огорожами, фасадами будівель, парканами і т.і.).

Встановлення межових знаків на земельній ділянці проводиться інженером-геодезистом за участі власника ділянки та власників сусідніх земельних ділянок. В результаті закріплення земельної ділянки межовими знаками складається акт приймання-передачі межових знаків на зберігання, акт виносу меж земельної ділянки в натуру (на місцевість), оригінальні примірники яких видаються власнику. Акт відновлення меж земельної ділянки складається у випадку відновлення межових знаків, що встановлювались раніше, тобто при повторному виносі меж земельної ділянки.

Пропозиції щодо виносу меж земельної ділянки від нашої компанії

Спеціалісти нашої компанії виконають роботи з виносу меж земельної ділянки якісно та швидко.

Для виконання робіт по встановленню меж ми використовуємо якісне і високоточне обладнання від визнаних лідерів галузі - компаній 

JAVAD   ,   Nikon   та   Leica

 

Для того що б замовити встановлення меж у нас, зателефонуйте за номером  047 443 0548.

Топографічна зйомка

Топографічна зйомка земельної ділянки

Топографічна зйомка - це один з видів геодезичних вишукувань, результатом яких є складання плану місцевості, топографічної карти. Під час наземної топографічної зйомки інженер-геодезист проводить вимірювання висот, відстаней, поворотних кутів тощо. Топографічна зйомка також може здійснюватись за допомогою літальних апаратів, які знімають поверхню землі - космічна, аерофотозйомка...

...читати далі

Топографічна зйомка може виконуватись в різних масштабах, однак найбільш поширеним є зйомка у масштабі 1:1000. Такий масштаб часто використовують при проектуванні, реконструкції, розробці генеральних планів та в інших випадках. В масштабі 1:1000 є можливим визначення інженерних комунікацій та погодження їх з відповідними експлуатуючими організаціями.

Топографічна зйомка проходить в декілька стадій:

  • стадія польових робіт;
  • стадія камеральних робіт;
  • складання технічного звіту.

На стадії польових робіт здійснюється дослідження місцевості, зйомка місцевості за допомогою електронного тахеометра, визначення та обстеження підземних комунікацій, результати зйомки привязуються до пунктів Державної геодезичної мережі України.

В ході камеральних робіт інженер-землевпорядник використовує отримані геодезистами результати для розробки плану з нанесенням на план всіх, визначених в ході топографічної зйомки об'єктів земельної ділянки.

Складання технічного звіту є завершальною стадією топографо-геодезичних робіт. Тут треба зазначити лише те, що такий звіт потрібен органам містобудування та архітектури. Після погодження органами містобудування та архітектури результатів топографічної зйомки, остання може використовуватись для розробки проектів будівництва.

Пропозиції щодо топографічної зйомки земельної ділянки від нашої компанії

Інженери-землевпорядники нашої компанії виконують роботи з топографічної зйомки земельної ділянки якісно та швидко. 

Для виконання кадастрової зйомки ми використовуємо якісне і високоточне обладнання від визнаних лідерів галузі - компаній 

JAVAD   ,   Nikon   та   Leica

 

Для того що б замовити топографічну зйомку у нас, зателефонуйте за номером  047 443 0548.